Ciljevi fondacije

 1. pružanje humanitarne pomoći osobama sa hroničnim bolestima, transplantiranim osobama i osobama sa invaliditetom;
 2. fondacija inicira i realizuje projekte namenjene pre svega transplantiranim osobama, osobama sa invaliditetom i obolelim od hroničnih bolesti;
 3. projekti imaju za cilj poboljšanje položaja u društvu kao i poboljšanje kvaliteta života osoba sa hroničnim bolestima, transplantiranim osobama i osobama sa invaliditetom;
 4. pružanje raznih oblika humanitarne pomoći zdravstveno ugroženim i socijalno ugroženim licima;
 5. unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite;
 6. promovisanje i unapređenje javnog zdravlja;
 7. promovisanje i unapređenje nauke i obrazovanja;
 8. saradnja i podrška naučno istraživačkim projektima na polju lečenja hroničnih bolesti i transplantacije;
 9. učestvovanje u izgradnji i opremanju zdravstvenih ustanova;
 10. pružanje drugih vidova pomoći;
 11. nagrađivanje pojedinaca za doprinos u razvoju ili unapređivanju zdravstvene zaštite;
 12. prikupljane novčanih sredstva namenjenih za oporavak i socijalnu reintegraciju